Διασύνδεση με ΔΙΑΣ

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς των ηλεκτρονικών πληρωμών, έχει ενσωματώσει πλήρως τις διατραπεζικές πληρωμές στο ServicePlus 4.
Οι διατραπεζικές πληρωμές διενεργούνται μέσω της ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα).
Για την υλοποίηση των διατραπεζικών πληρωμών η εταιρεία μας έχει υλοποίηση τη διασύνδεση με τη ΔΙΑΣ για τη δημιουργία του Μοναδικού Κωδικού Πληρωμής (ΜΚΠ). Ο ΜΚΠ μπορεί να αποσταλεί στους πελάτες της επιχείρησης, με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο πελάτης της επιχείρησης να μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση του web banking της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται.

Η ένταξη μίας επιχείρησης στις διατραπεζικές πληρωμές εμπίπτει στις διαδικασίες που η ΔΙΑΣ έχει ορίσει και στη συνέχεια γίνεται η ανάλογη παραμετροποίηση στο ServicePlus 4.

Στα στοιχεία του πελάτη του ServicePlus 4 υπάρχει η παρακάτω επιλογή για την έκδοση του ΜΚΠ.

 

 

 

 

 

Η διαδικασία δημιουργίας ΜΚΠ υπάρχει και χρησιμοποιείται :
1. Στις εντολές επισκευής: Δημιουργείται αυτόματα, όταν χαρακτηρίσουμε την εντολή «Έτοιμη προς τιμολόγηση».
2. Στην τιμολόγηση πάγκου: Δημιουργείται αυτόματα με την έκδοση του παραστατικού.
3. Παραγγελίες αυτοκινήτων: Δημιουργείται από τον χρήστη σε οποία περίπτωση επιθυμεί.

 

 

 

 

 

 

4. Στα αξιόγραφα: Δημιουργείται κατά τη δημιουργία πινακίου αξιογράφων.

 

Για κάθε RF υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πληρωμές οι οποίες ενημερώνονται από την πληροφόρηση του συστήματος ΔΙΑΣ.
Ο έλεγχος και η διαχείριση γίνεται από τις διασυνδέσεις.

 

Για κάθε RF ο πελάτης μπορεί να καταθέσει πολλές φορές κάποιο ποσό. Με την ενημέρωση του Status ενός RF ενημερώνονται όλες οι πληρωμές που έχει κάνει ο πελάτης, για το συγκεκριμένο RF. Στην κάθε πληρωμή, φαίνεται η ημερομηνία, η τράπεζα και το ποσό πληρωμής.

 

Εάν χρησιμοποιούμε τη διαδικασία του ΜΚΠ, υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνουμε τις πληρωμές που κάνουν οι πελάτες σε οποιαδήποτε τράπεζα.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται με αρχεία που λαμβάνουμε καθημερινά από την τράπεζα.

Η διαδικασία της εισαγωγής, δημιουργεί αυτόματα ταμειακές έγγραφες σύμφωνα με το Setup και στη συνέχεια δημιουργούνται αυτόματα και οι λογιστικές έγγραφες. Δηλ. ενημερώνονται οι καρτέλες πελατών και η λογιστική.

Σημαντικό πλεονέκτημα της λύσης είναι η δυνατότητα του DMS να δημιουργήσει την ταμειακή και την λογιστική εγγραφή, με αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αφήνοντας στο παρελθόν την πολυπλοκότητα αναζήτησης εγγραφών στα extrait της κάθε τράπεζας.

espa banner