Διασύνδεση με ΔΙΑΣ

Η εταιρεία μας ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις της αγοράς των ηλεκτρονικών πληρωμών, έχει ενσωματώσει πλήρως τις διατραπεζικές πληρωμές στο ServicePlus 4.
Οι διατραπεζικές πληρωμές διενεργούνται μέσω της ΔΙΑΣ (Διατραπεζικά Συστήματα).
Για την υλοποίηση των διατραπεζικών πληρωμών η εταιρεία μας έχει συνεργαστεί με την Major Thinkers η οποία έχει υλοποιήσει την διασύνδεση με την ΔΙΑΣ για τη δημιουργία του Μοναδικού Κωδικού Πληρωμής (ΜΚΠ). Ο ΜΚΠ μπορεί να αποσταλεί στους πελάτες της επιχείρησης, με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο πελάτης της επιχείρησης να μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση του web banking της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται.
Η επιχείρηση ενημερώνεται εντός δύο λεπτών για την πληρωμή του πελάτη της χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει στο extrait της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας.
Η ένταξη μίας επιχείρησης στις διατραπεζικές πληρωμές εμπίπτει στις διαδικασίες που η ΔΙΑΣ έχει ορίσει και στη συνέχεια γίνεται η ανάλογη παραμετροποίηση στο ServicePlus 4.

 

 

 

 

 

Η διαδικασία δημιουργίας ΜΚΠ υπάρχει και χρησιμοποιείται :
1. Στις εντολές επισκευής: Δημιουργείται αυτόματα, όταν χαρακτηρίσουμε την εντολή «Έτοιμη προς τιμολόγηση».
2. Στην τιμολόγηση πάγκου: Δημιουργείται αυτόματα με την έκδοση του παραστατικού.
3. Παραγγελίες αυτοκινήτων: Δημιουργείται από τον χρήστη σε οποία περίπτωση επιθυμεί.

 

 

 

 

 

 

4. Στα αξιόγραφα: Δημιουργείται κατά την δημιουργία πινακίου αξιογράφων. Για την δημιουργία ΜΚΠ από τα αξιόγραφα πρέπει ο χρήστης να έχει επιλέξει την σχετική επιλογή.

 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε RF υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πληρωμές οι οποίες ενημερώνονται όταν ζητήσουμε «Ενημέρωση Status ΜΚΠ».
Ο έλεγχος και η διαχείριση γίνεται από τις διασυνδέσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όταν το ποσό είναι ‘Ανοικτό’, (αυτό συμβαίνει από τις παραγγελίες και τα αξιόγραφα) και ο πελάτης μπορεί να καταθέσει πολλές φορές κάποιο ποσό. Με την ενημέρωση του Status ενός RF ενημερώνονται όλες οι πληρωμές που έχει κάνει ο πελάτης, για το συγκεκριμένο RF. Στην κάθε πληρωμή, φαίνεται η ημερομηνία, η τράπεζα και το ποσό πληρωμής.

 

espa banner